Socialdemokratisk oenighet om friskola

Frågan om var friskolan Malmqvistska ska ligga i Halmstad får det nu att knaka betänkligt i sammanhållningen bland kommunens socialdemokrater.

Socialdemokraternas östra stadsdelsförening väljer att på lördag ställa sig bakom en manifestation med parollen att bevara Engelbrektsplan som grönyta, trots att förslaget om att bygga nytt åt den hemlösa friskolan där kommer från de egna partileden. Närmare bestämt från Halmstads socialdemokratiska kommunråd Bengt Ekberg.

- Vi ser det inte som att vi går emot honom, utan snarare att vi är för ett ökat kommunalt inflytande när det gäller friskolorna, säger Anki Lind, ordförande i östra stadsdelsföreningen till P4 Radio Halland.