Norrbotten

Ojämlik skola bakom arbetslöshet bland unga

1:29 min

Ungdomsarbetslösheten är starkt kopplad till var unga människor växer upp och vilka skolor de går i. Det visar en ny rapport från LO. Rapporten slår fast att skolan är nyckeln till arbetslivet, och att det idag finns stora ojämlikheter i utbildningssystemet.

Att unga människor har allt svårare att få jobb efter gymnasiet oroar Maria Stenberg, vice ordförande för LO-distriktet norra Sverige:

– I Norrbotten, i orter som Gällivare och Kiruna – där har unga lättare att få ett jobb i och med att gruvorna går som tåget. Men generellt finns ingen skillnad – andelen unga arbetslösa ökar, och andelen unga som tvingas leva på försörjningsstöd.

Enligt LO-rapporten "Ung i Norrbotten" råder det idag stora ojämlikheter i skolorna i Sverige.

Friskolereformen har lett till en mer segregerad skola: hur bra du klarar dig i skolan – och efter examen, beror alltså på om dina föräldrar är välutbildade – och på om du är född i Sverige eller utomlands.

– Vi tycker att man ska låta branscherna och fackföreningsrörelsen vara med i utvecklandet av yrkesprogrammen. Vi tror att kopplingen mellan yrkeslivet och skolan är mycket viktig. Men också att politiken måste ta ansvar för friskolereformen, som visar sig slå ut många unga som aldrig får en chans.

Maria Stenberg tror inte att lösningen på ungas utslagning är att minska på eller ta bort de teoretiska ämnena från praktiska utbildningar:

– Det är ju helt vettlöst. Det är klart att om du jobbar som svetsare eller undersköterska att du måste ha klarat engelskan och matten och att du har läst naturkunskap och samhällskunskap. Annat vore en felaktig samhällsutveckling. Våra yrken kräver goda yrkesarbetare, men om du börjar i ett LO-yrke så måste du ha chans att gå vidare och bli något annat senare i livet, säger Maria Stenberg.