Att gynna småföretag kan hämma storföretag

1:53 min

Särskilda stöd till småföretag är fel om syftet är att skapa fler jobb. Den slutsatsen dras i en ny rapport om var jobben skapas som lämnas till regeringen i dag. 

– Om vi har ett regelverk som tenderar att gynna de små företagen så riskerar vi att hämma de stora företagens utveckling. I det långa loppet får vi en snedförskjutning med för många småföretag och för få stora, effektiva företag som kan driva utvecklingen framåt, säger Lars Persson, professor i nationalekonomi och vice vd på Institutet för näringslivsforskning.

Det påstås ofta i den allmänpolitiska debatten att det är de små företagen som skapar de nya jobben, skriver forskarna i rapporten från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). Men lite som att svära i kyrkan varnar de för att överdriva de mindre företagens betydelse.

– Risken är att vi får små företag som inte tar risker och inte blir högproduktiva. På lång sikt är det hämmande och vi kan fastna i situationer som till exempel Italien som har 46 procent av sina företag med under tio anställda, säger Lars Persson.

ESO-rapporten som Finansdepartementet får i dag, har studerat strukturomvandlingen i svenskt näringsliv de senaste 20 åren. 300 000 jobb skapades visserligen i små och medelstora företag mellan 1990 och 2009.

Men det är fortfarande de stora företagen som är dominerande för sysselsättningen. Slutsatsen är att en mångfald av företag - stora och små, gamla och nya - skapar flest jobb, och att det inte är motiverat med särskilda stöd till småföretag.

Rekommendationen till regeringen är att neutrala skatte- och konkurrensregler för alla företagsformer är bäst för jobben.

– Debatten har börjat fokuseras åt ett håll för småföretagen. Vår bedömning är att det är viktigt nu att diskutera hela företagsdynamiken och hitta regelverk som gynnar företagande i allmänhet, och inte en viss grupp. Får vi inte fram de stora effektiva företagen kommer inte heller de små att kunna växa och bli effektiva, säger ekonomiprofessor Lars Persson.