Nattögat söker bidrag

Föreningen Nattögat i Molkom, som åker runt nattetid för att förebygga brottslighet söker 15.000 kronor i bidrag från Karlstad Kommun till årets verksamhet.
Nattåkarna har tidigare fått en bensincheck på 50 kronor och den ideella föreningen vill kunna ge en sådan check även i år. Sedan föreningen startat sin verksamhet har antalet stöldbrott halverats i Molkom.