Handlingsplan för psykiatrin

Psykiatrin i Karlstad, som har stora problem med fuktskadade lokaler och ska flytta ut under våren och sommaren, har nu upprättat en handlingsplan, om läget skulle förvärras och ytterligare personal måste sjukskriva sig.
Blir läget akut kommer sommarstängda vårdavdelningar i Arvika och Kristinehamn att utnyttjas, och personalen kommer då att bussas dit. Skulle det inte finnas tillräckligt med vårdplatser i Värmland måste patienter kunna erbjudas vård utanför länet. Det skriver länsverksamhetschefen för psykiatrin i ett brev till landstinget.