Psykpatienter skrivs ut i förtid på grund av platsbrist

Nu slår vårdfacken inom psykiatrin larm:
Det är alldels för många patienter på varje psykavdelning. Patienterna får inte rätt vård och personalen sliter hårt.

- Vi har för få sängplatser helt enkelt. På avdelningarna som har 16 platser finns det som regel 20 stycken inlagda patienter. Vi behöver en avdelning till, säger Evert Larsson på Kommunals sektion 8.

Enligt vårdfacken är överbeläggningarna i praktiken konstanta och ofta finns det inte utrymme för nya patienter.
Å andra sidan kan sjukvården inte neka till att ta emot sjuka människor så därför görs inför varje helg upp en prioritetslista:
- Den här prioriteringslistan har vi blivit ålagda att göra. Vi måste vara ense om vilka vi kan skriva ut i förtid, säger Laila Blom, sjuksköterska på akutpsykiatriavdelning 7 i Falköping.