Mariestad

Utbildningsnämnden i Mariestad erkänner: "Elever får inte rätt stöd"

1:14 min

Nu erkänner Leif Jonegård (FP) barn och utbildningsnämndens ordförande i Mariestad att kommunen har allvarliga brister i skolan. Detta efter att skolinspektionen dömt ut delar av kommunens arbete.

Skolinspektionen anser att bristerna äventyrar elevernas rätt till god utbildning och har därför dömt ut ett vite på 500 000 kronor om kommunen inte gör något. Leif Jonegård tog över som ordföranden för nämnden för ett år sedan och håller med i kritiken.

– Den allvarligaste kritiken är att vi inte har gjort något sedan inspektionen 2007-2008 och man kan ju fundera på varför, men vi har inte gjort läxan, säger Leif Jonegård.

Den allvarligaste punkten i Skolinspektionens kritik tycker han är att barn inte får det stöd de har rätt till.

– Jag håller med skolinspektionen om kritiken, säger han.

Om Mariestads kommun inte åtgärdat problemen innan första oktober i år kan Skolinspektionen ansöka hos förvaltningsrätten om att kommunen ska betala vite på en halv miljon kronor.