Ebba Busch (KD): "Oansvarig schemaläggning inom hemtjänsten"

6:32 min

Schemaläggning där hemtjänstpersonal förväntas vara på två ställen samtidigt måste upphöra omedelbart. Det säger kommunalrådet Ebba Busch i Uppsala som ansvarar för äldreomsorgen.

- Det här går stick i stäv med hur vi beslutat i äldrenämnden att man ska arbeta, säger Ebba Busch (KD).

Varför ser det ut såhär då?

- Ja, för det första ska man säga att såhär ser det inte ut överallt och mig veterligen så är det bara hos den här utföraren som vi sett den här typen av problematik.

Hur kan du veta att det bara är här?

- Jag kan inte med 110 procents säkerhet säga det och finns det medarbetare som har en liknande situation så uppmuntrar jag dem att höra av sig till mig, men vi gör regelbundna uppföljningar av hemvården och där har vi inte fått signaler av det här.

Igår kunde vi se på SVT hur en timanställd vikarie vid den kommunalt drivna hemtjänsten i Nyby i Uppsala, kämpade mot klockan för att hinna med sitt kvällsschema. Tiderna för när hon skulle vara hos sina vårdtagare gick omlott, hon förväntades var hon en person innan hon skulle lämna en annan. Hon kom försent till de 26 gamla som skulle få omvårdnad, medicin och socialt umgänge. Det kortaste besöket varade 46 sekunder.

Ebba Busch säger att hon nu ska ha möte med den kommunala omsorgsutföraren:

- Vi kommer att sätta oss ner med vård och bildning och se över hur det kommer sig att de lägger scheman som gör personalen stressad och gör att äldre inte får den hjälp de har rätt till.

Chefen för den kommunala hemtjänsten i Uppsala, Johan Steinbrecher, säger att det här schemat som gick omlott fanns i några veckor under våren - och berodde på att det blivit fel i planeringen.

- Det är förstås orimligt att vara på ställen samtidigt, säger han.

När det gäller det brev som hemtjänstchefen i området gett till personalen och där det stod att om personalen inte var den utsatta tiden hops vårdtagarna, skulle hon tvingas säga upp några av dom anställda, säger han såhär:

- Kommunikation är svårt att göra och i det här fallet och vi har ett förbättreingsområde när vi kommunicerar sådana här saker.