Cine firmi chi den maj but bucha

Jek särsklid vaj specialno zhutipe le maj cine firmenge naj o atveto te si khade ke o manush khamel te kerdjon maj but bucha. Khado phendoj ando nevo rapporto anda ESO khaj sikhavel khaj le neve bucha sikadjon vaj kerdjon, aj khaj adjes si te mukhen khaj o regeringo.

O rapporto kherde khade ke dikhle pherdal sar e struktura pharudjilas ando Sveditskonäringsliv thela khadal 20 bersh khaj nakhle. But anda le neve bucha thela khadi vrama, aven vorta anda le cine firmi. No ferik ke maj dor si le bare firmi khaj dinne e maj but neve bucha. Khade ke e konkluzia si ke o mångfald den le bucha, aj naj chachimasa varsoski motivacia ke trubuj te vazden le maj cine firmen, ke kham von den le neve bucha.

O Ekonomiprofessoro o Lars Persson, khaj si vice vd anda Institutet för näringslivsforskning si jek anda khodol khaj skirisarde o rapporto.