Fusion mellan skogsägare

Västra skogsägarna och Mellanskog planerar att gå samman. Om fusionen blir av skapas den näst största skogsägarföreningen i landet med nästan 28 000 medlemmar.
Västra Skogsägarna har sina medlemmar i Värmland, Dalsland och i de norra delarna av Bohuslän. Medlemsantalet är knappa 6 000 och ekonomin är förhållandevis god. Mellanskog, som inte har en lika god ekonomi, samlar skogsägarna i övriga mellansverige ända bort till Gotland. Föreningen har 22 000 medlemmar. -Den här fusionen har betydligt större dimension än att enbart rädda Mellanskog. Tillsammans blir vi mycket starka på marknaden och vi kan uppträda tuffare i förhandlingarna med skogsbolagen, säger Börje Lagerquist, som är styrelseordförande i Västra skogsägarna. Enligt förslag kommer den nya skogsägarföreningen att förlägga sitt huvudkontor till Uppsala där Mellanskog har sitt säte i dag. Mellanskogs VD Lars Gabrielsson föreslås bli ny VD i den nya föreningen. Västra Skogsägarnas VD, Sten Jonsson blir troligen regionchef. Det båda föreningarna har 265 anställda tillsammans, hur många anställda som finns kvar efter en eventuell fusion är oklart men föreningarna räknar med viss övertalighet. Oavsett om nu fusionen blir av eller inte så lär ett beslut föregås av diskussioner bland de värmländska skogsägarna. Många av dem var med om Vänerskogskraschen och frågan är om såren från den konkursen läkt än. Förslaget om ett samgående ska nu godkännas av extra bolagsstämmor innan sommaren.