Företagare utan ström kan komma att få hjälp

Länsarbetsnämnden och länsstyrelsen ska skicka ut en enkät till företagare i länet för att få reda på vilka behov de har av extra arbetskraft för att klara av att jobba ikapp den tid som de förlorat under strömavbrottet.

Enligt branschorganisationen Företagarna är det runt två tusen företag utanför tätorterna i vårt län som drabbats av strömavbrott efter stormen med en stoppad produktion som följd.
Rolf Marklund som är stabschef på länsarbetsnämnden säger att man vill hjälpa till med att få tag på den arbetskraft som efterfrågas, det kan bland annat handla om att kompetensutveckla personer som nu är arbetslösa.