Fler störda av tågbuller

Det finns förmodligen fler än de 16 hus i Halmstad kommun som Banverket pekat ut, som störs av tågtrafiken. Det anser Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Nämnden tror att upp mot 40 hus kan behöva åtgärdas för att minska olägenheter av buller och vibrationer från tågtrafiken. Bland annat ett antal fritidshus. Dessutom anser miljö- och hälso-skyddsnämnden i Halmstad kommun att en strängare norm för vibrationer ska användas, än vad Banverket räknar med.