BORÅS

Vill ha med Sverige i Nato

1:20 min

Före detta riskdagsledamoten Else-Marie Lindgren (KD) från Borås vill att partiet driver frågan om svenskt medlemskap i Nato. Det ger större möjlighet att påverka och är en bra försäkring menar flera kristdemokratiska försvarspolitiker.

Kristdemokraterna bör ta ställning för ett svenskt Natomedlemskap. Det skriver fem av partiets nuvarande och tidigare försvarspolitiska talespersoner i en debattartikel i Svenska dagbladet idag.

En av dem är boråsaren och före detta riksdagsledamoten Else-Marie Lindgren, som menar att tiden nu är mogen för Sverige att bli fullvärdig medlem i försvarsalliansen.

– Sverige är det land som gör flest insatser inom Natos ram och FNs mandat, så varför skulle vi inte kunna ta steget fullt ut och vara fullvärdiga medlemmar? Så att vi också får sitta vid förhandlingsbordet när man pratar kärnvapen och andra delar. Som det nu är så får vi sitta utanför dörren och det tycker vi känns olustigt, säger Else-Marie Lindgren.

Är det främsta argumentet för att gå med? Att också få inflytande över organisationen?

– Ja, jag tycker det, säger hon.

De fem KD-politikerna skriver att KD bör kräva att försvarsberedningen får i uppdrag att utreda ordentligt vad ett svenskt medlemskap i Nato skulle innebära. För det har aldrig gjorts.

– Man har aldrig velat röra vid den frågan och det tycker jag är olyckligt, säger Else-Marie Lindgren.

Hon har tidigare varit riksdagsledamot för Kristdemokraterna och satt bland annat med i försvarsutskottet och försvarsberedningen.