Kristdemokrat: Sverige bör gå med i Nato

1:51 min

Kristdemokraternas försvarspolitiske talesperson Mikael Oscarsson vill att Sverige blir medlem i Nato.

– Vi tycker att vi inte längre ska åka snålskjuts på Nato. Vi tycker att vi själva ska vara medlemmar. Det skulle bidra till en ökad trygghet både för vårt land och våra grannländer, säger han, som i dag sitter i riksdagens försvarsutskott.  

Sverige har varit alliansfritt i många år. Det har fungerat väl, enligt flera bedömare. Varför ändra på det?

– Nu har ju ÖB berättat för oss att vi klarar oss maximalt i några dagar. Då är det mycket ärligare att bli en fullvärdig medlem i Nato. Vi är redan det mest aktiva partnerlandet.

Alla kristdemokrater som varit försvarspolitiska talespersoner för partiet i riksdagen skriver i dag på Svenska Dagbladets Brännpunkt att Kristdemokraterna ska börja förespråka ett svenskt medlemskap av Nato.

Under våren har Sveriges försvarsförmåga diskuterats flitigt, efter ÖB:s besked om att Sverige klarar att försvara ett område i en vecka och att vi sedan behöver hjälp från omvärlden. Riksdagen har slagit fast att vi förväntas oss hjälp vid en kris, även om vi inte konkret övar på hur hjälp ska tas emot.

Samtidigt har Natos generalsekreterare gett besked om att det bara är medlemsländer som kan räkna med Natos stöd vid en militär kris. Och det bidrar till de kristdemokratiska försvarspolitikernas ställningstagande.

– Vi kan inte räkna med samma skydd om vi inte är medlemmar, säger Mikael Oscarsson.

Varken partiledaren Göran Hägglund eller partisekreteraren Acko Ankarberg Johansson vill i dag kommentera förslaget. Försvarspolitikerna har också skrivit en motion till partiets riksting i höst som partistyrelsen tar ställning till snart.

Utrikespolitiska talespersonen Désirée Pethrus är tveksam till Nato-medlemskap, men Mikael Oscarsson tror ändå förslaget kan få partiets stöd.

Riksdagsledamoten Penilla Gunther tror att det kan leda till debatt på rikstinget.

– Därför att jag tror att det är en ganska emotionell fråga, att det handlar om en upplevelse och känsla av att man vill att Sverige ska vara alliansfritt.

Vad tycker du själv?

– Jag tycker att vi fortfarande ska vara ett alliansfritt land.