Att vara eller inte vara, en fråga som skapar fäbodkonflikter

1:24 min

Vad ska vi ha fäbodar och sätrar till? Det ville Camilla Eriksson ta reda på och svaren har hon skrivit i en avhandling på som hon nyligen doktorerade på. Det visade sig att det under ytan fanns överraskande stora konflikter inom säterbruket.

Det finns idag sju fäbodar kvar i Värmland. Tidigare var de i det närmaste osynliga men idag finns olika stödformer för att driva fäbodarna. Men det finns delade meniningar om vem som ska stödja brukarna och vad är det som ska stödjas.

Är det en kulturfråga, skapar det biologisk mångfald eller är det ett miljövänlig form av jordbruk som bevarar lantraserna? Den allt överskuggande frågan för brukarna är rovdjursförekomsten, varav vargen ses som ett stort problem.