Handelskrig mellan EU och Kina eskalerar

2:09 min

Nu skärps handelskonflikten mellan EU och Kina. I går beslutade EU om strafftullar på kinesiska solpaneler på grund av påstådd kinesisk prisdumpning. I dag kontrar Kina med att hota om strafftullar på vin från Europa.

Konflikten har trappats upp steg för steg de senaste månaderna. EU-kommissionen anser att Kina bryter mot internationella handelsregler genom att sälja statssubventionerade solpaneler till underpris på den europeiska marknaden. Enligt EU-kommissionen innebär det här ett hot mot 25 000 jobb i solenergibranschen i Europa.

Men flera europeiska tillverkare av solpaneler har motsatt sig strafftullar riktade mot Kina. Samma sak gäller en majoritet av EU-länderna, däribland Sverige. De är bland annat rädda att strafftullar ska leda till repressalier från Kina, och i morse visade sig de farhågorna vara riktiga. Kina meddelade nämligen att man inleder en undersökning om misstänkt dumpade priser på vin från Europa, vilket troligen leder till strafftullar där också.

EU-parlamentarikern Christofer Fjellner är en av dem som varnar för en eskalerande handelskonflikt mellan Europa och Kina.

– Det finns politiska avväganden här som jag tycker att inte tjänstemännen som har fattat det här beslutet, och EU-kommissionen, gör. Vi ser en utveckling som är oroande, särskilt när man nu för andra gången talar om att göra samma sak med telekom; att införa tullar som företagen, som man säger sig vilja skydda, inte vill ha. Priset blir väldigt dyrt för oss konsumenter av den här typen av konflikter, sa han i P1 Morgon i dag.

Förslaget om strafftullar på kinesiska solpaneler har varit starkt kritiserat inom EU. Det kan ha bidragit till att EU-kommissionen nu sätter betydligt lägre tullavgifter än vad som tidigare har sagts. Inledningsvis blir det tull på i genomsnitt knappt 12 procent på kinesiska solpaneler. Det höjs sedan till i genomsnitt nästan 48 procent om två månader, om inte Kina går med på att inleda förhandlingar om det som EU-kommissionen kallar dumpade priser på solpaneler.