Fortsatt kris för Andersen

I torsdagskväll fick den krisdrabbade revisionsjätten Arthur Andersen en ny VD, Aldo Cardoso. För honom handlar det nu om att rädda det som räddas kan av firman utanför USA - samtidigt kom rapporter om intensiva förhandlingar och uppgörelser på hemmaplan i USA.
En kamp mot tiden - så kan Arthur Andersens läge beskrivas - och i USA talas det om konkurs för revisionsjätten med 85.000 anställda runt om i världen, om inte firman snabbt kan komma överens med det amerikanska justitiedepartementet kring de åtalspunkter som departementet presenterat. Sent på torsdagskvällen kom också mediauppgifter om intensiva förhandlingar mellan parterna - om drygt en månad ska rättegången inledas mot Andersen som anklagas för att genom att förstöra bevismaterial förhindrat rättvisans gång i utredningen kring den stora kollapsen för energihandelsföretaget Enron - USAs hittills största företagskonkurs. Men bedömare både i och utanför firman anser att en uppgörelse måste nås före rättegången, annars är det för sent. Justitiedepartementet kritiseras också från flera håll för att låta ett helt företag och dess anställda betala ett alltför dyrt pris för ett brott som några få Andersenanställda begått. Över hela världen splittras nu firmans verksamhet upp, ett stort antal kunder och anställda har flytt företaget - och i USA vill förre centralbankschefen Paul Volcker, som utrett revisionsbyråns verksamhet, rädda kärnverksamheten genom att sälja av vissa delar. Och på torsdagens kväll kom också besked att en av konkurrenterna Deloitte tar över en del av Andersens verksamhet och anställda. Krisen påverkar inte bara Arthur Andersen och dess anställda, tusentals amerikanska företag är beroende av firmans revisionsverksamhet, och hela revisionsbranschen är i fokus - det handlar nu, som en ekonomisk kommentator uttryckte det, om att granska granskarna.