Boråspolitiker vill ha kontroll

Om en månad tas det första spadtaget för Borås nya ishall som ska stå klar nästa höst. Men hallen, som kostar 55 miljoner kronor, blir betydligt mer påkostad än vad flera politiker egentligen tänkt sig och nu organiserar kommunledningen om.
På måndag klubbas ishallen i kommunstyrelsen och om en månad i fullmäktige, ett halvår efter att fullmäktige underkände den ursprungliga kostnaden på 63 miljoner kronor. Sedan dess har åtta miljoner skurits bort. Lokalförsörjningskontorets ledning har drivit på ishallsprojektet och i kommunens hösta politiska ledning har ingen bromsat, förrän ishallen nådde fullmäktige i höstas. Men nu tar kommunalråden tag i styret. En ny grupp, anläggningsrådet, skall bildas. Rådet består av de fem kommunalråden och några ledande tjänstemän. Rådet ska i fortsättningen dryfta alla nya byggen och anläggningar redan i ett tidigt skede och sätta en kostnadsram.