Kortare pass för nattsköterskor

De nattarbetande sjuksköterskorna i landstinget i Uppsala län har fått igenom kravet på arbetstidsförkortning. Enligt förslaget kommer de flesta att få minska sin arbetstid med 16 timmar i månaden med bibehållen lön.
Efter förhandlingar kommer nattsjuksköterskorna att få välja mellan arbetstidsförkortning och höjd ekonomisk ersättning.