Kalmar län

Vitaminbrist hos plankton kan orsaka fågeldöd

1:57 min

Det kan vara plankton i Östersjön som ligger bakom att både lax och sjöfåglar har dött av vitamin B-brist, även kallat tiaminbrist, längs den sydsvenska kusten. En ny avhandling i marin ekologi vid Stockholms universitet visar på att när planktons vitaminproduktion förändras så kan det få allvarliga ekologiska effekter och orsaka bristsjukdomar hos andra djur.

Doktorand Peter Sylvander har forskat på tiaminbristen hos djur och kommer i sin avhandling fram till att det kan vara plankton i Östersjön som ligger bakom den mystiska fågel- och fiskdöden.

Alla djur behöver tiamin för att överleva men de kan inte själva producera det. Därför är djuren helt beroende av det tiamin som produceras av växter och plankton i Östersjön.

– Hela ekosystemet är beroende av att det produceras tillräckligt mycket vitamin utav växter och plankton, som sen kan transporteras högre upp i näringsväven. Att det är smådjur som äter av algerna och sen äter större djur av smådjuren och så vidare, säger Peter Sylvander.

Övergödning påverkar

Vad är det då som gör att växtplanktons vitaminproduktion förändrats och att de inte längre producerar lika mycket vitamin B1 som tidigare?

– Bland annat påverkar människan det genom till exempel övergödning. Man skulle kunna säga att vi håller på att förändra ekosystemet, från ett ekosystem som är bra på att producera det här vitaminet till ett annat ekosystem som inte producerar tillräckligt mycket.

Temperaturen ändras

Övergödningen leder bland annat till att vattnets temperatur och näringsinnehåll förändras och det påverkar växtplanktons vitamininnehåll. Det kan alltså vara en förklaring till varför växter och plankton inte längre producerar lika mycket tiamin som tidigare.

Vad kan vi som människor göra för att hjälpa djuren?

– Jag tror att det vi konkret kan göra är att försöka ta hand om Östersjön. Minska övergödningen och minska överfisket, för det här är ett symptom på att ekosystemet är ur balans, säger doktorand Peter Sylvander vid Stockholms universitet.