Domstolstrots på Gotland

På Justitiedepartementet pågår just nu en undersökning om i vilken utsträckning kommunerna ägnar sig åt domstolstrots.
Det kan t ex gälla att kommunen inte tillhandahåller rätt stöd och service till funktionshindrade, trots att det finns länsrättsdomar i fallen. Länsstyrelsens socialdirektör Karin Björnsson redovisar för justitiedepartementet att det på Gotland finns ett stort antal beslut om särskilt boende för service och omvårdnad av äldre - beslut som inte kunnat verkställas inom rimlig tid. Vid årsskiftet väntade 162 personer på Gotland på särskilt boende. Länsstyrelsen har dock inte använt den nya möjligheten att vitesförelägga kommunen för att inte ha följt lagen.