Uppmaning till Israelbojkott

Den socialdemokratiska riksdagsledamoten Sonja Fransson från Holsjunga manar, tillsammans med elva andra kvinnliga socialdemokratiska riksdagsledamöter, till bojkott av israeliska varor.
Sonja Fransson anser att Israel är skyldigt till skamliga övergrepp och brott mot Geneve-konventionen. Hon anser också att Israels premiärminister Ariel Sharon bär huvudansvaret för den alltmer upptrappade krisen i Mellanöstern. Därför uppmanar Sonja Fransson till bojkott av israeliska varor.