Höjt kreditbetyg för Sverige

Kreditvärderingsinstitutet Moody's höjde på torsdagen Sveriges kreditbetyg. Moody's konstaterar att Sveriges konkurrenskraft har behållits med generella, måttliga löneökningar och med stöd av trovärdigheten för Riksbankens inflationsmål.
Finansminister Bosse Ringholm gläds åt Moody's uppgradering av Sveriges kreditvärdighet till toppnivå. "Moodys uppgradering är ett glädjande kvitto på styrkan i svensk ekonomi, skriver Ringholm i ett pressmeddelande. Sveriges fortsatta starka utveckling av de offentliga finanserna har varit en viktig bidragande orsak till det höjda betyget, enligt Moody's. Sedan krisen i början av 1990-talet har landets finansiella styrka, som omfattar regeringen, banksystemet samt hushållens och företagens ekonomi, mer än återställts. Bosse Ringholm tänker dock inte slå sig till ro. "Att hålla ordning på finanserna och skapa tillväxt och arbete är ett ständigt pågående jobb, där det hela tiden finns saker att förbättra", skriver Ringholm.