Kritik mot att regionen gallrade skog mitt i fåglarnas häckningstid

1:55 min

Region Gotland får kritik för att man gallrat och röjt i en skog där det finns mycket fåglar med ungar så här års.
- Jag förstår att man måste gallra, men att göra det just den här tiden, säger klintebon Håkan Anderson.

Håkan Anderson som brukar promenera i skogsområdet bakom skolan i Klintehamn - under maj månadfullt av häckande fågel, är kritisk mot att man valt att göra arbetet under en tid då det finns fullt av bland annat sångar som bygger bon i snåren. Man har gått in inte bara med röjsågar utan också med stora maskiner.

På regionen uppger Ann-Sofi Lindskog att man anlitat ett företag för att göra den här röjningen, och eftersom det finns en hel del fornminnen här måste det göras innan det vuxit upp för mycket gräs och buskar, så man inte skadar fornminnena.

Håkan Anderson säger att man kunnat göra gallringen under senvintern, då det ju var mycket kallt men inte så mycket snö.

- Det är förstås inte olagligt, men med tanke på att region Gotland vill vara ekokommun tycker jag det är klart olämpligt.