Upptäckt i träd ger pris

Upptäckter om hur träden hushåller med vatten ger den amerikanske forskaren Melvin Tyree årets Marcus Wallenbergpris.
Tyree har utvecklat en metod för att studera trädens vattenflöden, samt teorierna om de faktorer som stör flödet, vattenupptagningen och bladens avdunstning, flöden som påverkar trädens tillväxt. Hans metoder kan användas exempelvis för att förstå vilka trädarter som bäst passar olika klimat. Marcus Wallenbergpriset är på två miljoner kronor.