Läkarkritik mot journaler via nätet

1:18 min

Ett halvår efter att Uppsala läns landsting införde systemet med att patienter kan läsa sina egna journaler på nätet, så är kritiken från vissa inom vården fortfarande hård. Journaluppgifterna kan skrämma patienter i onödan, menar Torbjörn Karlsson, ordförande för Upplands allmänna läkarförening.

Torbjörn Karlsson säger att flera patienter mått mycket dåligt efter att ha läst journalen på egen hand i datorn, istället för i samtal med läkaren.

 – Det finns människor som läst enkla saker, som ett blodvärde, och sedan legat sömnlösa eftersom de tror att de fått leukemi.

Sedan systemet infördes i höstas har över 22 000 patienter använt sig av möjligheten att läsa sin journal på nätet. Torbjörn Karlsson menar alltså att det lett till problem

 – Man har rivit alla murar mellan det som är sjukvårdens arbetsredskap, patientjournalen, och den enskilda patienten.

Leif Lyttkens, en av dem som lett projektet, säger att de känner till en handfull fall där patienter uttryckt oro efter att ha läst sin journal på nätet.

 – Och om det är specifikt nätläsandet eller informationen som sådan det kan vi inte svara på, men just detta kommer forskarna att titta på.

Ja, forskare ska utvärdera projektet i Uppsala, men enligt Leif Lyttkens har det lett till flera förbättringar:

 – Det som är positivt är att patientens delaktighet i vårdprocessen stärks och den erfarenhet vi har är att det här förbättrar mötet mellan läkare och patient. Så jag uppfattar att det här både sparar tid för sjukvården och ger en bättre vård, säger Leif Lyttkens.