Bygget av broar försenas

Bygget av nya Årstabron i Stockholm försenas kraftigt och det får konsekvenser för både fritidsbåtar och yrkestrafik.
Båtar med en höjd över 18,2 meter drabbas eftersom gjutningen av den nya bron skjutits fram. Gjutningen skulle ha varit klar till semestern, men börjar nu istället förat juli. Stora delar av yrkessjöfarten kommer inte att kunna passera och fritidsseglare med höga master får bara passera på kvällar och helger. Även bygget på Liljeholmsbron i Stockholm har försenats. Det är fogar som ska ses över, ett arbete som skulle ha utförts i oktober, men som försenats. Arbetet på bron skulle ha varit klart 30 juni, men ny sluttid är nu 15 oktober.