Skärpt skattekontroll av privatläkare

Skatteverket kommer i år att specialgranska landstingsanslutna privatläkare, sjukgymnaster och andra yrkesgrupper inom vårdsektorn. Andra kontrollinsatser kommer att riktas mot byggföretag och leverantörer som haft uppdrag åt fastighetsägare som beviljats det så kallade ROT-avdraget.

Bakgrunden till specialgranskningen i vårdsektorn är en skattekontroll av ett stort antal privatläkare i Göteborg under 2003 och 2004. I flertalet av de undersökta företagen förekom oredovisade inkomster eller avdrag för privata kostnader.

- Vi hittade dessvärre fel i 70 procent av fallen. Det handlar både om oavsiktliga och avsiktliga fel, säger Alf Oskarsson, kontrollsamordnare vid Skatteverket.

Kontrollen kommer att omfatta hela landet. Arbetet inleds med att Skatteverket tar in uppgifter från landstingen om utbetald ersättning. Därefter jämförs uppgifterna med vad som har deklarerats.