Fortsatt strid för sköterskor

På torsdagen höll vårdförbundet ett möte med de nattsköterskor på Södersjukhsuet som sagt upp sig i protest.
På mötet redogjordes för en uppgörelse med sjukhuset om att nattsköterskornas möjlighet att arbeta 75-85 procent med full lönersätts med ett förhöjt ob och löneförhöjning. Men sjuksköterskorna var inte nöjda efter mötet, berättar Stig Brodén på Intensiven. Det blev snarare motsatt effekt - hela huset kokar, säger han till Radio Stockholm. Nattsköterskorna anser inte att de kompenseras av sjukhusets erbjudande. Hur många som sagt upp sig är oklart, men det rör sig om både sjuksköterskor och undersköterskor som arbetar natt på bland annat intensiven och förlossningen. Om de som sagt upp sig verkligen slutar kan det medföra stor personalbrist på Södersjukhuset i sommar. Sköterskorna kräver nu ett möte med SÖS-ledningen.