Kritik mot Arlas götenelager

Redan två dagar efter invigningen av Arla Foods nya jättelager i Götene för ost och matfett riktas kritik mot arbetsmiljön. Det är livsmedelsarbetarna, som är kritiska till bland annat kylan och det manuella arbetet.
Kritiken framförs i livsmedelsarbetarfackets tidning Mål och Medel. Trots att Arla Foods investerat över en halv miljard i det nya lagret så menar livsmedelsarbetarna i Götene, att det finns brister i arbetsmiljön. Bland annat är det problem med kylan och manuella lyft. Företagsledningen i Götene uppger för tidningen av den har situationen under kontroll, men att arbetsmiljön kan bli bättre.