Obama försvarar övervakningen

1:24 min

President Obama gick i dag till kraftigt försvar av den övervakning av telefontrafiken och internet som hans säkerhetstjänst genomför. Obama sa att intrången i privatlivet är små och att övervakningen hjälper myndigheterna att stoppa terrorattacker.

– Ingen lyssnar på din telefon, sa Obama till de amerikanska medborgarna.

Ingen har i och för sig sagt att telefonerna avlyssnas - utan istället att polisen och USA:s motsvarighet till FRA registrerar till exempel vilka telefonnummer som talar med varandra och var personerna befinner sig.

När det gäller övervakningen av internet sa Obama att den inte berör personer som bor i USA, experter har ifrågasatt om det går att göra en sådan uppdelning.

Obama sa att den nuvarande ordningen innebär en rimlig balans mellan privatlivets helgd och önskemålet att kunna stoppa terroristattacker.

Det här var första gången som Obama kommenterade den här affären och han poängterade att kongressen har en stor del av ansvaret.

Obama återkom flera gånger till att övervakningsprogrammen godkänts av kongressen vid upprepade tillfällen och att kongressen också hållits informerad om hur de tillämpats. Det finns dock en oklarhet om hur mycket kongressledamöterna verkligen visste.

Övervakningen av delar av internet inleddes under förra presidenten George Bush men enligt tidningen Washington Post har den ökat mycket kraftigt i omfattning under Obama.