Beslut att riva anrika Källörsskolan rivs upp

1:28 min

Beslutet att riva en av Östhammars mest kända byggnader, Källörsskolan, upphävs nu av förvaltningsrätten. Tekniska nämnden i Östhammar, som tog beslutet i höstas, hade inte rätt att fatta beslutet utan det borde ha tagits i kommunfullmäktige, slår förvaltningsrätten fast.

Det betyder att Miljöpartiets Arno Unge, som själv sitter i tekniska nämnden och som överklagade sin egen nämnds beslut, fick rätt.

– Nu är det ju rätta förhållanden igen. Nu kommer den här frågan behöva tas i fullmäktige och då kan man ha en bred diskussion och då kan det gå till på ett riktigt sätt, säger Unge.

Källörsskolan är med sin silhuett mot Östhammarsfjärden en av Östhammars mest välkända byggnader. Den var en gång ortens stolthet, uppfördes som societetshus 1885 under badortsepoken och kom långt senare att fungera som grundskola fram till 2005.

Majoriteten i Östhammars kommunfullmäktige, bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet, har tagit beslut om att förbereda för att bygga ett hotell på tomten där den nu ganska förfallna byggnaden står.

Centerpartiets Lisa Landberg, ordförande för tekniska nämnden, säger så här om att förvaltningsrätten nu upphävt nämndens beslut:

– Det kan väl vara ganska bra så att det blir en bredre front som får ta beslutet i så fall.