Miljömålsberedningen splittrad om skogens miljö

2:10 min

Frågan om hur skogens miljö ska skyddas har lett till splittring i miljömålsberedningen, den grupp riksdagspolitiker som snart lämnar sitt förslag till regeringen. Enligt oppositionen så är förslaget alltför svagt för miljön.

– Min förhoppning hade varit att miljömålsberedningen också när det gäller det här betänkandet, som hanterar skogen och hållbar markanvändning, att vi hade vågat lagt fram förslag som faktiskt gör att vi når miljömålen och klarar Nagoya-överenskommelsen i alla dess delar. Men tyvärr blev det ju inte så, säger Socialdemokraternas Matilda Ernkrans har jobbat med förslaget.

Miljömålsberedningen är en arbetsgrupp där riksdagspartierna tar fram förslag om hur de svenska miljömålen ska nå  till år 2020, mål som har motvind. Tidigare har Naturvårdsverket sagt att bara två av 16 mål kommer att nås i tid.  Nu får regeringen snart förslaget om skogens miljöfrågor. Enligt oppositionen finns det också frågetecken om hur Sverige här lever upp till Nagoya-avtalet om skydd av hotade arter. Miljöpartiets ledamot i beredningen, Helena Leander tycker det blev urvattnat:

– En av de stora bristerna i skogsbruket i dag är att det finns för få skyddade skogar, viktiga livsmiljöer, de sista spillrorna av naturskogar som ännu inte avverkats, som är hem för många hotade arter. Och med den skyddstakt som föreslås i det här betänkandet, så kommer vi inte att kunna skydda de skogar vi behöver skydda. Vi kommer fortsätta utarma livsmiljöer, säger Helena Leander.

I svensk skog ska miljöhänsyn och produktion av virke och timmer förenas på jämställda villkor. Skogsbruket har tidigare fått hård kritik för att inte ta tillräcklig hänsyn till miljön, utan vara alltför inriktad på virkesproduktion. Oppositionen anser att balansen mellan miljö och produktion inte är bra i förslaget. 

Miljömålsberedningen vill att 150 000 hektar skog ska skyddas till år 2020, samtidigt ska skogsbruket åta sig att frivilligt skydda ytterligare 200 000 hektar skog. 

Men det är oklart om det här är helt nya arealer, eller om redan utpekade skyddsvärda områden hör dit. En del av skogsskyddet kostar staten pengar. Och Helena Leander tycker att skyddsbehovet räknats ut på fel sätt:

– Beredningen har valt att titta på hur mycket pengar har regeringen i sin budget. Och så har man räknat baklänges - hur mycket kan vi skydda. Istället för att titta på hur stort behovet är, säger Helena Leander.