Hjärtpatienter får fel eller ingen medicin

1:40 min

Mer än hälften av de 300 000 patienter som diagnostiserats med förmaksflimmer får fel eller ingen medicin alls. Det visar en ny rapport från SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering.

Enligt professor Peter J Svensson vid Skånes universitetssjukhus skulle man kunna rädda 1 000 liv om året om patienterna fick rätt medicinering.

– Risken om man har det här och är typ 65 år så har man en årlig risk  som kan variera mellan 5 och 10 procent att få ett slaganfall och med rätt typ av medicinering så kan man minska den risken med drygt 80 procent.

Över hälften av de 300 000 svenskar som fått diagnosen förmaksflimmer får ingen medicin alls eller verkningslöst aspirin. Då patienter med förmaksflimmer löper högre risk att drabbas av stroke bör de få blodförtunnande medicin som till exempel warfarin. Medicinen hindrar blodet från att levra sig och bilda proppar. Men ungefär 55 procent av patienterna får alltså ingen, eller fel medicin. Kvinnor är mer missgynnade än män när det gäller att få rätt behandling.

– Vi har själva ställt oss frågan varför det är så här och vi har faktiskt inte något riktigt bra svar. Kvinnor som får flimmer har dessutom lite större risk att få stroke än var män har. Det rimmar ju dåligt såsom världen ser ut i dag, men så ser den ut även internationellt.

Peter J Svensson tror att antalet strokefall i Sverige skulle kunna minska med cirka 5 000 om året om patienterna med förmaksflimmer fick rätt medicinering.

– Skulle man kunna gå in och titta på dem som inte får en optimal behandling, om man bara gå in  journalsystemet, så skulle vi kunna identifiera cirka 100 000 till 150 000, och då skulle vi kunna erbjuda dem en mer korrekt medicinsk behandling.