Läkare ifrågasätter digitala journaler

2:01 min

Inom ett par år kommer patienter i hela Sverige att kunna läsa sin egen journal på internet. Man ska själv kunna logga in och läsa journalen i hemmet, om man vill. Det senaste året har en modell provats hos landstinget i Uppsala län. Men det finns problem.

– Man kan mötas av besked som man inte så lätt tar emot i sin ensamhet, remisser eller provsvar med frågeställningar som man inte direkt kan tolka, säger Torbjörn Karlsson, ordförande för Upplands allmänna läkarförening.

Journaler på nätet har provats i Uppsala i ett år, och från och med november finns den för alla landsting som vill. Först på tur står Region Skåne och Västmanlands läns landsting. Idén är att patienten ska ha rätt till all information i sin läkarjournal och att den ska finnas på nätet för att vara lättillgänglig.

Redan i dag har patienter möjligheten att läsa sin egen journal på mottagningen och att få den utskriven. Sedan man införde elektroniska journaler så har dubbelt så många patienter läst sin journal, jämfört med tidigare när den bara fanns i pappersform.

Leif Lyttkens på Landstinget i Uppsala län försvarar den digitala journalen och tycker att den gör vården mer rättssäker och att det är bra att patienten har bättre koll på vad läkarna skriver.

– I ett läkarbesök så visar det sig att patienterna kommer ihåg kanske 30 procent. Det finns ett antal patienter, fyra stycken som har reagerat på informationer. Av 22 000 dryg - det är riktigt, så är det, säger Leif Lyttgens.

På Upplands allmänna läkarförening tycker man att fyra patienter som far illa är fyra för många.

Om journalerna ska vara tillgängliga hemifrån, bör man ändå se över hur det ska vara utformat och om det verkligen ska gälla alla patientgrupper, säger ordförande Torbjörn Karlsson.

– Det är inte så att läkare vill hemlighålla något för patienter, men vi vill gärna vara en hjälp och guide igenom ett sjukdomsförlopp, och därför tror vi att det hade varit bättre att göra det här på ett annat sätt.