Svenska krav för medborgarskap

Den som inte kan svenska får inte bli svensk medborgare, anser den moderate riksdagsmannen Jeppe Johnsson från Sölvesborg.
I en motion till riksdagen skriver Jeppe Johnsson att han tror att fler invandrare skulle känna sig motiverade att lära sig svenska ordentligt om kravet på kunskaper i svanska kopplades till medborgarskapet. För att någon ska kunna bli svensk medborgare kräver Jeppe Johnsson dessutom att personen har grundläggande kunskaper i svensk samhällskunskap.