Konsulter utreder bråk i Skara

Det är nu klart att en konsultfirma från Värmdö utanför Stockholm ska utreda bråket kring miljö- och byggnadskontorets chef, Östen Andersson i Skara. Utredningen kommer att kosta kommunen 140 000 kronor.
Det var i början av mars, som stadsarkitekten Östen Andersson fick beskedet från kommunledningen, att den inte längre har förtroende för honom. Anledningen var bland annat att han ska ha mobbat en anställd på miljö- och byggnadskontoret i Skara. Han ombads att ta tjänstledigt, men Östen Andersson vägrade lyda och han har stannat kvar på sitt jobb som chef för miljö- och byggnadskontoret. Den inhyrda konsultfirman från Värmdö ska nu genomföra en opartisk utredning åt kommunledningen.