Jordskred hotar släcka Uppsala

Stora delar av Uppsala hotar att lamslås av ett stort strömavbrott - detta sen ett jordskred skett vid bygget av den nya E4:an och riskerar att skada huvudströmkabeln till Uppsala.

Enligt Vägverket är risken liten för att kabeln skadas men Vattenfall tar inga risker och bygger nu en luftledning förbi det drabbade området.

Jordskredet inträffade vid Lerdammsparken, mellan Österleden och den nya E4.an, lite norr om halkbanan.

Uppfyllnadsmassor i ett område på ca 100 gånger 100 meter började röra mitt under arbetet Ingen byggjobbare kom till skada men vad upptäckte var att huvudströmkabeln som förser hela Uppsala med ström låg bara några meter från raset.

Skulle jordmassorna fortsätta röra sig och skada kabeln skulle det släcka stora delar av Uppsala

Ove Ekman är projektledare på Vägverket för nya E4:an. Han säger att situationen är under kontroll. Han bedömer risken som liten att kabeln skulle skadas.

Vad som orsakat jordskredet vet man inte på vägverket men man ska nu göra vissa goelogiska undersökningar