Antal varsel ökade kraftigt

Det är en kraftig ökning av antalet varsel i Västernorrland visar siffror från Länsarbetsnämnden.
I maj förra året varslades 27 personer om uppsägning mot 206 i maj i år. Under årets fem första månader har 713 personer varslats om uppsägning. Under samma period förra året var siffran 165.