Färre oljeutsläpp i Östersjön

Under förra året halverades antalet utsläpp jämfört med året innan. -Minskningen beror bland annat på att övervakningen har blivit bättre, säger Lars Ekblad på Kustbevakningen i Karlskrona.
En annan faktor som spelar in är att skepparna nu har större möjligheter att gratis tömma ut överbliven olja i hamnar runt om i Östersjön, bland annat i Baltikum. År 2000 registrerades 350 utsläpp och 2001 registrerades 175 utsläpp. -Om den här tendensen håller i sig kommer utsläppen fortsätta att minska, säger Lars Ekblad. Enligt miljöorganisationen Greenpeace är Östersjön det mest oljeförorenade havet i världen. Och ovanligt många fåglar har drabbats av oljeutsläpp i år. Men det pekar ändå åt rätt håll, enligt Lars Ekblad.