Posten i Torvalla räddas kvar

Trots nedläggningshotet verkar det nu finnas en lösning i sikte.
Över sommaren kommer Prix att fortsätta med sin "post i butik" service. Därefter kommer förhoppningsvis någon av de tre intressenter som posten förhandlar med, att ta över potservicen i Torvalla. Det säger Kalle Fandén, postchef i Jämtland/Härjedalen.