IEA-rapport: 5 grader varmare om inget görs

1:20 min

I en ny rapport från det internationella energirådet IEA slås fast att koldioxidutsläppen förra året var rekordhöga och att en global uppvärmning på mellan 3,6 och 5,3 grader kan bli följden. Men IEA pekar också ut åtgärder som snabbt kan bryta trenden utan att det skadar världsekonomin.

Just nu sitter tusentals regeringstjänstemän i Bonn i Tyskland som ett led i FN-förhandlingarna inför ett internationellt bindande klimatavtal år 2015. Målet är att stoppa den globala uppvärmningen vid 2 grader för att inte klimatet ska löpa amok, men energirådet IEAs prognoser pekar snarare mot en temperaturökning på mellan 3,6 till 5,3 grader om inget görs snart.

Visserligen har USA och EU minskat sina utsläpp under förra året, och Kinas utsläppskurva pekar inte längre lika brant uppåt, men de globala klimatutsläppen från energiproduktion ökade ändå totalt sett med 1,4%.

Rapporten listar 4 effektiva klimatåtgärder som inte skulle skada den ekonomiska utvecklingen och snabbt vända kurvorna enligt IEA. Först och främst energieffektivisering i byggnader, industri och transporter. Mer isolering, snålare bilar och lågenenergilampor alltså.

Dessutom måste det bli stopp för nybyggen av ineffektiva kolkraftverk utan rökgasrening, bara den renaste koltekniken bör tillåtas. Sedan så måste olje- och gasindustrin täta sina läckor av den starka växthusgasen metan vid borrhål och pipelines. Slutligen anser IEA att skatterabatter på fossila bränslen bör slopas, så att förnybara alternativ gynnas istället.

Referens: Birol. F et al, Redrawing the Energy-Climate Map, World Energy Outlook Special Report, IEA 10 juni 2013.