Svårt bevisa sjukdomsorsak

Det kan bli svårt för drabbade pappersarbetare på Wargöns Bruk att få det bevisat att deras sjukdom Parkinson har ett samband med arbetet på Wargöns bruk under 60-talet. Facket på bruket gör så gott dom kan för att hjälpa till med utredningen - men det är ingen lätt uppgift säger Pappers ordförande på bruket Per Gustavsson till Radio Väst.
Det är Yrkesmedicin som håller i utredningen - därifrån försöker man få fram i fall det finns något samband mellan sjukdomen Parkinson och arbetet med det gifitga ämnet difenyl. Pappers fack på Wargöns bruk hjälper till så gott de kan med utredningen - de letar i sina arkiv och de försöker få någon slags uppfattning om hur många som kom i kontakt med ämnet under 60-talet. Idag går det inte att säga exakt hur många som arbetade med appelsinpappren på Wargöns bruk under 60-talet. Det finns inga register över exakta arbetsuppgifter - bara över vilka som var anställda på bruket. Och det här ställer förstås till med problem när det gäller utredningen. Ändå är det just utredningen som Pappers går och väntar på nu - för innan den är klar kan facket bara spekulera i vad som händer ifall det finns ett samband