Så skiljer sig svensk övervakning från amerikansk massövervakning

Den amerikanska övervakningen är mer omfattande och hemligare än den svenska.

– I USA verkar det fungera tvärtemot vad det gör i Sverige, säger Markus Bylund, doktor i dator- och systemvetenskap.

Den massövervakning som sker i USA har medborgarna inte känt till. Men innan den svenska FRA-lagen antogs 2008, diskuterades den i offentligheten.

För varje granskning FRA vill göra krävs ett godkännande och efteråt sker en utvärdering. 

– Eftersom det varit hemligt att USA granskar telefon- och datortrafik på det här sättet vet man inte exakt hur det går till, men det verkar inte finnas några riktlinjer där, säger Markus Bylund.

En annan skillnad är att spaningen i USA sker i större omfattning och att Nationella säkerhetsmyndigheten, NSA, har direkt tillgång till stora internetföretags servrar. Företag som Google, Microsoft och Facebook. 

– Visserligen har företagen dementerat att NSA har direkttillgång, men deras uttalanden öppnar för många tolkningar. Om de inte haft direkttillgång, kan de haft indirekt tillgång. Och jag har väldigt svårt att tro att övervakningen sker utan hjälp av företagen. Det skulle i så fall betyda att NSA brutit sig in, säger Markus Bylund.

I Sverige får inte trafik inom landet övervakas, oavsett om trafiken går via utländska servrar. Det är bara trafik mellan någon inom och utanför landets gräns som får kontrolleras.

I USA har även medborgarna övervakats. I Sverige är det de ”utländska hoten” man vill ha fram information om.

– Mejl som till exempel skickas mellan två personer i Stockholm får inte granskas, säger Markus Bylund.

En annan väsentlig skillnad är att NSA har tillgång till bilder, videomaterial, ljudfiler och annat i efterhand. FRA får bara samla information utifrån det som sker just nu.