Pensionärer måste arbeta längre

Utan morgondagens äldre går det inte att klara framtidens välfärd, det konstaterar socialminister Lars Engqvist och ordföranden i äldreberedningen biskop Claes-Bertil Ytterberg i en debattartikel i dagens Göteborgs-Posten. Om trettio år måste varannan person arbeta fram till 79 års ålder om balansen mellan förvärvsarbetande och andra ska bestå.
Var fjärde svensk beräknas nämligen år 2030 vara äldre än 65 år och måste tillåtas arbeta långt efter pensioneringen föreslås i ett delbetänkande av äldreberedningen "Riv Ålderstrappan" som presenteras idag Men då krävs att ålderstänkandet måste ändras och arbetet i högre ålder anpassas till den enskilde.