Regeringen presenterar public serviceförslag

1:41 min

Starkt försenad har nu partierna i regeringen enats om skrivningarna i public service-propositionen och lägger fram sitt förslag om villkor för Sveriges Radio, Utbildningsradion och Sveriges Television på onsdag i nästa vecka.

Regeringen skulle ha lagt fram sitt förslag om public service-bolagens verksamhet för riksdagen redan i maj. Men en intern strid mellan regeringspartierna har försenat arbetet.

Centerpartiet, kristdemokraterna och folkpartiet ville ha en utredning om en ny framtida avgiftsmodell. Moderaterna med finansminister Anders Borg i spetsen stred för att den nuvarande radio- och teveavgiften skulle vara kvar.

Från den 1 januari nästa år och sex år framåt ska det enligt förslaget bli som Borg vill. Men de tre små borgerliga partierna har lyckats få moderaterna att gå med på att skriva in att det ska göras en utredning om avgiftsmodellen under avtalsperioden.

Det betraktas som en framgång av de små partierna, men helst skulle de ha velat tillsätta en utredning omedelbart. Så blir det inte och ännu återstår att se hur snabbt och på vilket sätt utredningen ska göras.

Bakgrunden till behovet att förändra är bland annat att många tittar på teve på andra sätt än traditionellt via en teveapparat. I till exempel Finland har det genomförts en modell där alla betalar en avgift via skattsedeln. Dessutom fördes frågan fram av den svenska public service-utredningen som ville att alternativa avgiftsmodeller skulle undersökas närmare.

Finansminister Anders Borg har tidigare deklarerat att den nuvarande betalningsmodellen fungerar bra och att det inte är någon kraftig minskning av betalningsviljan. Han betonade också vikten av samsyn med socialdemokraterna i frågan.

Onsdagen den 19 juni lägger regeringen fram sitt förslag och klarar därmed precis tidsgränsen för att kunna behandla frågan under hösten i riksdagen.