Väguppvaktning

För en stund sedan fick näringsminister Björn Rosengren ta emot 50.000 namnunderskrifter med protester om landets dåliga vägnät vid en uppvaktning i Stockholm.
Och prostesterna kommer från hela landet. Christer Segersteen, ordförande för LRF Skogsägarna krävde att motorvägsbyggena ska stoppas omedelbart och att pengar ska öronmärkas för en rejäl upprustning av landsbygdsvägarna. Statliga Skogforsk har beräknat att dom dåliga vägarna kostar skogsnäringen 900 miljoner kronor årligen medan skogen ger ett årligt exportöverskott på omkring 75 miljarder kronor. Manifestationen arrangerades av Folkförelserådet Hela Sverige ska leva.