Fiske

Räkorna i centrum för fiskestrid i Bohuslän

Efter flera år med allt sämre räkfiske är näringen nu mitt inne i en förändring som radikalt kan förändra förutsättningarna för dagens räkfiskare. Men fiskarna är oroliga för hur de nya individuella kvoterna kommer att slå.

Sedan 2007 har räkfångsterna och Sveriges kvot för räka i Skagerrak minskat med cirka 40 procent.

Om nedgången är en naturlig variation eller om den beror på ett alltför omfattande fiske finns inget svar på men fisketrycket och framför allt fisket av råräka, alltså den unga räkan, inverkar förstås negativt på bestånden och sämre inkomster för de fiskare som får dela på allt mindre.

Ett annat problem är att liten räka som fiskaren får mycket lite för kastas överbord för att inte bli en del av kvoten.

Därför är ett nytt system på gång med individuella kvoter som ska delas ut till de svenska räkfiskarna.

Det är ett system som EU, regeringen och SFR, Sveriges Fiskares Riksförbund är överens om. Henrik Loveby är ordförande i SFR.

– Det framtida regelverket, det kräver ett individualiserat system för fiskerättigheter, för att man ska kunna parera olika händelser i framtiden för den individuella fiskaren, säger Henrik Loveby.

Men många räkfiskare i Norra Bohuslän är helt emot ett kvotsystem och har brutit med SFR och bildat, SKV, Sveriges Kustfiskarförening Väst. Jan-Olof Hellberg på räktrålaren Eros är en av dem.

– Vi privatiserar allt som är i havet, det blir vårat och inte ditt, det blir individuella uppdelningar och då blir det kapitalet som styr, det har ju varit så alltid tidigare, säger Jan-Olof Hellberg.

Det kommer bara att bli några få båtar kvar, tror han och pekar på Danmark där elva båtar fiskar upp en nästan dubbelt så stor kvot som den ett 60-tal båtar i Sverige trålar upp. Men Henrik Loveby tror inte alls på en sådan utveckling.

-- Jag kan förstå att man har den oron och det ska man ha full respekt för men sist och slutligen, den typen av system tillför både ansvar och möjligheter för den individuelle fiskaren och det innebär i utgångspunkten ingen struktur-rationalisering i sig, säger Henrik Loveby som bedömer att det kommer finnas kvar nästan lika många båtar som idag om tio år.

Men Jan-Olof Hellberg och hans kollegor i SKV är övertygade att det måste finnas bättre lösningar.

-- Vi menar på att vi kan lösa det här på helt andra sätt och ha ett traditionellt fiske där även den minste har en chans att överleva, säger Jan-Olof Hellberg från Resö.