Internetföretag tar avstånd från övervakningen

Avslöjandet av USA:s enorma övervakning av tele- och datatrafik har väckt intensiv debatt. Många, inklusive tre internetjättar som försett regeringen med information, vädjar om ökad öppenhet.

Medborgarrättsgruppen ACLU stämde på tisdagen regeringen i en domstol i New York, med motiveringen att övervakningen strider mot grundlagens skydd för yttrandefrihet och personlig integritet.

ACLU vill att domstolen beordrar regeringen att stoppa programmet.

Tre av världens största internetföretag försöker av allt att döma distansera sig från USA:s omfattande datainsamling.

Google, Microsoft och Facebook gjorde inom loppet av några timmar på tisdagen uttalanden med likalydande innehåll.

De bad USA:s regering om tillstånd att offentliggöra hur många och hur omfattande uppgifter de lämnat ut på begäran av säkerhetstjänsten.

Google som var först ut skrev att siffrorna skulle visa att bolaget inte gett amerikanska myndigheter obegränsad tillgång till användardata.

Microsoft sade att större öppenhet om volymer och omfattning skulle hjälpa allmänheten att "förstå och debattera dessa viktiga frågor".

Facebook framhöll att bolaget skulle välkomna möjligheten att ge en öppen rapport som skulle ge användare en fullständig bild av vilka uppgifter regeringen begärt ut, och hur Facebook svarat.

Flera bolag har förnekat uppgifter i medier om att amerikanska underrättelseorgan har fått direkt tillgång till nio IT-jättars servrar.

TT