Plus i Vänersborg

Vänersborgs kommun gick 33 miljoner plus förra året. Detta trots att det såg mörkt ut i början av året.

Kommunledningen befarade då att skatteintäkterna skulle bli lägre än väntat och beslutade om inköpsstopp, anställningsstopp och övertidsstopp.
- Det positiva resultatet för med sig att det nu finns bättre möjligheter att klara av de omfattande och nödvändiga investeringar i skol och äldrevårdslokaler som beslutats inför dom kommande åren, säger Lars-Göran Ljunggren, kommunstyrelsens ordförande.